CHUYÊN TRANG TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (Hệ Tại chức cũ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

(Các thông tin chung xin xem ở cuối trang)

 

CÁC LỚP HỌC TẠI MỘT TRONG CÁC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM (Vui ḷng xem ở đây)

 

Thời gian học: Học vào các buổi tối thứ 2,3,4,5,6,7 trong tuần (Từ 17g45 - 21g00). Lịch học từ 2 đến 5 buổi trong tuần.

Riêng chuyên ngành Quản trị có lớp Học thứ 7 và Chủ Nhật (Sáng 07g10 - 11g30, chiều 12g45 - 17g05). Thích hợp cho sinh viên các tỉnh lân cận TP. HCM.

 

 

UEH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10.2019 -  VUI L̉NG BẤM VÀO ĐÂY

 

 

HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC

DÀNH CHO HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC từ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ và TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ

LIÊN THÔNG TRÁI NGÀNH (Ngành gần và ngành khác)

Cơ hội thay đổi và bổ sung nghề nghiệp cho mọi người. Tuyển sinh liên tục trong năm.

Vui ḷng bấm vào đây

 

Thí sinh liên thông Trái ngành (Ngành khác) muốn học nhanh

Vui ḷng Điện thoại/Zalo/Viber: 0888.50.69.65 để tư vấn trực tiếp

Ví dụ ngành khác: Y - Dược, Cơ khí, Xây dựng, Ngôn ngữ Anh…

 

 

Chuyên ngành: Bảo hiểm & Quản trị rủi ro

Các loại h́nh đào tạo: Văn bằng 1, Văn bằng 2, Liên thông (Kể cả liên thông trái ngành)…

Đáp ứng Quy định mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

(Bấm vào đây để xem)

 

 

Hệ VĂN BẰNG 1 (VB1)

 

Đối tượng:

+ Học sinh đă tốt nghiệp THPT (Bất kỳ năm nào).

+ Sinh viên ĐANG học một trường Đại học

   (Muốn học thêm một ngành khác – Không cần điều kiện ǵ thêm).

 

Các chuyên ngành tuyển sinh đợt này:

-         Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

-         Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

-         Ngành: Luật; Chuyên ngành: Luật kinh doanh;

-         Ngành: Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;

-         Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính;

-         Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Bảo hiểm & Quản trị rủi ro;

-         Ngành: Marketing; Chuyên ngành: Marketing;

-         Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lư nguồn nhân lực.

-         Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại.

 

Thời gian học theo kế hoạch: 3,5 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 104 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp).

 

Riêng ngành Tiếng Anh thương mại học 77 tín chỉ, đầu ra yêu cầu có bằng ngoại ngữ thứ 2 tŕnh độ tương đương B1 - Tiếng Nga (TRKI 1); Tiếng Pháp (DELF B1/ TCF niveau 3); Tiếng Đức (B1/ZD); Tiếng Trung (HSK cấp độ 3); Tiếng  Nhật (JLPT N4)

 

Hệ VĂN BẰNG 2 (VB2)

 

Đối tượng:

Sinh viên ĐĂ tốt nghiệp đại học muốn học ĐẠI HỌC văn bằng thứ hai.

(Sinh viên tốt nghiệp bất kỳ năm nào, bất kỳ trường nào.

Chỉ cần giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp nộp bổ sung sau.

Tốt nghiệp trường quốc tế cần có xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Các chuyên ngành tuyển sinh đợt này:

-         Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

-         Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

-         Ngành: Luật; Chuyên ngành: Luật kinh doanh;

-         Ngành: Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;

-         Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Bảo hiểm và Quản trị rủi ro;

-         Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại;

-         Ngành: Marketing; Chuyên ngành: Marketing;

-         Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lư nguồn nhân lực.

 

Thời gian học theo kế hoạch: 2 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 60 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp).

 

Riêng ngành Tiếng Anh thương mại học 77 tín chỉ, đầu ra yêu cầu có bằng ngoại ngữ thứ 2 tŕnh độ tương đương B1 - Tiếng Nga (TRKI 1); Tiếng Pháp (DELF B1/ TCF niveau 3); Tiếng Đức (B1/ZD); Tiếng Trung (HSK cấp độ 3); Tiếng  Nhật (JLPT N4)

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ VB1 ở đây – K2020 TP1

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ VB2 ở đây – K2020 VB2/TP1

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

Hệ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC từ CAO ĐẲNG (LTCĐ)

 

Đối tượng:

+ Sinh viên đă tốt nghiệp trường CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG NGHỀ.
(Sinh viên tốt nghiệp bất kỳ năm nào, bất kỳ trường nào.

Chỉ cần giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp nộp bổ sung sau.

Tốt nghiệp trường quốc tế cần có xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thời gian học theo kế hoạch: 1,5 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 45 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp.)

 

Các ngành tuyển sinh đợt này:

-         Kế toán.

-         Quản trị kinh doanh.

-         Kinh doanh quốc tế.

-         Ngôn ngữ Anh (Chỉ tuyển liên thông đúng ngành)

-         Tài chính - Ngân hàng.

(Chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Bảo hiểm và Quản trị rủi ro)

 

Liên thông đúng ngành: Chỉ cần nộp Hồ sơ.

(Ví dụ: Liên thông đúng ngành là SV tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Kế toán).

Liên thông ngành gần: Học bổ túc kiến thức từ 01 – 03 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành gần là SV tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Quản trị).

Liên thông ngành khác: Học bổ túc kiến thức từ 03 – 05 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành khác là SV tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Cơ khí/Dược… học Đại học Liên thông ngành Kế toán/Quản trị…).

 

 

Hệ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC từ TRUNG CẤP (LTTC)

 

Đối tượng:

+ Sinh viên đă tốt nghiệp trường TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ.
(Sinh viên tốt nghiệp bất kỳ năm nào, bất kỳ trường nào.

Chỉ cần giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp nộp bổ sung sau.

Tốt nghiệp trường quốc tế cần có xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thời gian học theo kế hoạch: 2,5 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 80 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp.)

 

Các ngành tuyển sinh đợt này:

-         Kế toán.

-         Quản trị kinh doanh.

-         Kinh doanh quốc tế.

-         Tài chính - Ngân hàng.

(Chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Bảo hiểm và Quản trị rủi ro)

 

 

Liên thông đúng ngành: Chỉ cần nộp Hồ sơ.

(Ví dụ: Liên thông đúng ngành là Học sinh tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Kế toán).

Liên thông ngành gần: Học bổ túc kiến thức từ 01 – 03 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành gần là Học sinh tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Quản trị).

Liên thông ngành khác: Học bổ túc kiến thức từ 03 – 05 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành khác là Học sinh tốt nghiệp Trung cấp ngành Cơ khí/Dược… học Đại học Liên thông ngành Kế toán/Quản trị…).

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ LTCĐ ở đây – K2020 LTCĐ/TP1

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ LTTC ở đây – K2020 LTTC/TP1

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

 

 

 

 

CÁC LỚP HỌC TẠI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP.HCM

215 – 217 Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM

 

Hệ VĂN BẰNG 2 (VB2)

 

Đối tượng:

Sinh viên ĐĂ tốt nghiệp đại học muốn học ĐẠI HỌC văn bằng thứ hai.

(Sinh viên tốt nghiệp bất kỳ năm nào, bất kỳ trường nào.

Chỉ cần giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp nộp bổ sung sau.

Tốt nghiệp trường quốc tế cần có xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Chuyên ngành tuyển sinh đợt này:   Kế toán công.

 

Thời gian học theo kế hoạch: 2 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 60 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp).

 

 

Xem thông báo chiêu sinh ở đây – K2019 VB2/KTKT2

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC THÔNG TIN CHUNG

Thông tin về việc tự học tiếng Anh hoặc nộp chứng chỉ Quốc tế

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Pḥng Quản lư đào tạo Tại chức

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số 59C Nguyễn Đ́nh Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Zalo/Viber: 0888.50.69.65.

Hotline 24/7: 0938.527.438

 

Chuyên trang tuyển sinh: www.k2019.ueh.edu.vn

 

Website: www.taichuc.ueh.edu.vn

 

Facebook: www.facebook.com/DTTC.UEH

 

Zalo Official Account